Ing.arch.Štefan Drapčat

 
 

Tvorba

• 1986 návrh na odliatok bronzovej plastiky „ Ruce ženistu otevírají bránu
k svobodě ” -1. miesto
• 1987 Hlavná železničná stanica v Bratislave -2.odmena v dopravnej
celoštátnej urbanisticko-architektonickej súťaži
• 1992 Motorest Ivachnová
• 1992 Solárny rodinný dom Opatovská Nová Ves
• 1994 SES-KOV –šrotové hospodárstvo Tlmače
• 1995 Kultúrny dom Šarovce –vstupné priestory
• 1995 Ranč u Bobiho –agroturistický areál Nový Tekov
• 1995 Ranč u Bobiho –reštauračná a ubytovacia časť
• 1996 budova Matice slovenskej Levice
• 1996 futbalová tribúna Záhorská Ves
• 1998 Ranč u Bobiho –agroturistický areál Nový Tekov –tenisový dvorec
• 2006 Ranč u Bobiho –agroturistický areál Nový Tekov –eurofondy
Saphard
• 2006 Ranč u Bobiho –agroturistický areál Nový Tekov –športový areál,
fitnes
• 2006 Meštiansky dom Námestie hrdinov 6, Levice –národná kultúrna
pamiatka –rekonštrukcia
• 2007 Penzión Šarovce –Veselá
• 1996 – 2008 rodinné domy Zbrojníky, Devičany, Levice, Lozorno, Mýtne
Ludany, Bátovce, Starý Tekov, Žarnovica, Nová Dedina,
Pukanec, Dolná Seč, Rybník nad Hronom, Kozárovce,
Klížske Hradisko